Главная О сайте

Категория :"Література українська, література України"

Марта Томенко – поетеса та художниця (реферат)
«Апостол черні» Ольги Кобилянської як зразок роману виховання в українській літературі (бакалаврська робота)
Казки (реферат)
Дмитро Николишин – поет, письменник Коломийщини (диплом)
Романи Ю.Мушкетика «Яса» та «На брата брат» (диплом)
Богдан Лепкий : короткий біографічний нарис, «Цвіт щастя» зміст новели. (урок)
Тарас Шевченко. Фрагменти біографії письменника, поетичне кредо митця (Урок)
Інтерпретація ідей англійського Просвітництва російськими митцями ХVIII–ХIХ ст. (реферат)
“Калейдоскоп днів із віддзеркаленням днів минувших!” у творі В.Дрозда “Бог, люди і я” (реферат)
Городской текст: литературоведческий смысл понятия (реферат)
Патріархальні та модерні опозиції п’єси Івана Дніпровського «Любов і дим» (реферат)
Особливості гротеску в повістях м. хвильового “Санаторійна зона” та “Сентиментальна історія” (реферат)
Епістолярна спадщина Івана Липи (реферат)
Західноукраїнська історична повість 20 – 30-х років ХХ століття як явище масової літератури (реферат)
Вплив української автентики на розвиток французького сюрреалізму (реферат)
Нове дослідження фольклору півдня України (реферат)
Поетика Юрія Тарнавського першого періоду. (реферат)
Лист як складова прояву індивідуальності письменника (реферат)
Модель світу в поезії Ю.Тарнавського (реферат)
Ремінісценції петраркізму в ліриці в. Сосюри (реферат)
Про книгу Тамари Гундорової “Післячорнобильська бібліотека. український літературний постмодерн” (реферат)
Дитячий сміховий фольклор (на прикладі дитячих анекдотів) (реферат)
Схід / Захід і Україна в художній прозі Вапліте (реферат)
Пізнання художнього твору (реферат)
Поетика поеми Олександра Стешенка „Марія” (реферат)
Дискурсивне поле “Невигаданої новели життя” Олеся Гончара (реферат)
Рефлексії урбаністичного способу буття в книзі Анатолія Дімарова Боги на продаж (реферат)
,,Vita maximа еt heroica” чи ,,Vita minima”: два типи психоповедінкової реакції в романі Миколи Вінграновського ,,Северин наливайко” (реферат)
Сучасна рецепція роману Г.Брасюка „Донна Анна” а (реферат)
Народнопоетичні витоки «Щоденників» Олеся Гончара (реферат)
Тип «Нової» жінки в романах ф. Достоєвського «Ідіот» та м. Хвильового «Вальдшнепи»: компаративний аспект (реферат)
Тема дитини у творчості українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст. (реферат)
Світопоглядові антитези творчості Олексія Плюща (реферат)
Белетристика В.Будзиновського: від історичної романістики до історичних студій (реферат)
Північне Приазов’я у записах і дослідженнях В.М. Ізотова (реферат)
Нове дослідження феномену літоб’єднання Вапліте (реферат)
Характерні засоби мовної експресії в українських народних піснях про кохання (реферат)
Трагічне у співанці-хроніці (реферат)
Своєрідність трансформації міфу в „Гуцульській п’єсі” Г.Хоткевича „Непросте” та повісті М.Коцюбинського „Тіні забутих предків” (реферат)
Аморфність жанрової матриці як різновид синкретизму (реферат)
Літературознавча спадщина Івана Стешенка крізь призму компаративістики (реферат)
Монолог та діалог як засоби вираження духовності у вертепній драмі ХVІІІ століття та в п’єсі П.Куліша “Іродова морока” (реферат)
Сімейна мелодрама „Жидівка-вихрестка” І.Тогобочного як твір „Масової культури” (реферат)
«Масова поезія» кінця ХІХ – початку ХХ століття та фольклор (реферат)
Специфіка вставних конструкцій у текстах масової літератури (реферат)
Мемуари: масова чи елітарна література? (реферат)
Література факту на противагу масовій культурі (реферат)
Теоретична модель масової літератури в контексті гуманістичної концепції Мортімера Адлера (реферат)
“Популярність” автора, тексту, героя (реферат)
Типологічні домінанти і критерії масової літератури в західноєвропейському письменстві XIX століття (реферат)
Поетика «Білоруського циклу» Е. Ожешко (реферат)
„Не зневажай душі своєї цвіту...” (любовно-еротична символіка „Лісової пісні” Лесі Українки) (реферат)
Поетика фрагментарної прози Христі Алчевської (реферат)
“Я маю надію прислужитися своєму народові…” Осип Маковей (реферат)
Громадсько-політичне життя Чернігова 1905 року та відображення його у новелі М.Коцюбинського\"Він іде!\" (реферат)
Сатира Осипа Маковея на сторінках часописy «Зеркало» (реферат)
Портрет як засіб характеротворення в повісті М.Старицького (реферат)
Проблема творчого становлення І. Котляревського у зв’язках із культурно-мистецькими тенденціями української провінції (реферат)
Барокова традиція використання оніричних елементів у поезії Тараса Шевченка (реферат)
Синкретизм жанрово-стильової структури „Автобіографії” І.Турчиновського (реферат)
Генезис образу Івана Сірка в козацьких літописах (реферат)
Випробування фортуни. постаті античних можновладців в інтерпретації архієпископа Іоана Максимовича (реферат)
Трактат Дмитра Туптала “розыск о расколнической брынской вђрђ” (реферат)
Літературні тексти як засіб розвитку образного мислення учнів (реферат)
Календарно-обрядова поезія як ідеологічна категорія (за фольклористичними працями В.П.Петрова) (реферат)
Східні впливи в билинах та методи їх досліджень наприкінці ХІХ ст. (реферат)
Старозавітна повістева притча (реферат)
Поетика Олександра Стешенка (реферат)
Історія літературного руху на Запоріжжі (реферат)
Культурні пограниччя як інтегруючий європейський чинник (на прикладі Буковини) (реферат)
Контексти прояву культурного пограниччя на колишніх землях східної речі посполитої (реферат)
Метаутопічне художнє ціле: проблеми генезису і прагматики (реферат)
Наукова фантастика Віктора Савченка (реферат)
Мораль, гріх і провина в концептосистемі прози М.Матіос (реферат)
Досвід відчуття часу в художньо-філософській парадиґмі сучасної української жіночої прози (реферат)
Ґендерний аспект наслідування жанрових канонів в українському жіночому масовому романі (на матеріалі романів М.Гримич „Егоїст” та Л.Демської „Жінка з
Масова література в нових соціокультурних умовах (реферат)
Реалізація народної міфопоетичної свідомості в українській літературній казці 70-х років ХХ століття (реферат)
Трагічна амбівалентність героя у новелі ладіслава фукса “Пан теодор мундшток” (реферат)
Міф мандрівки у творчості Тадеуша Новака (реферат)
Різома як нелінійна модель у художньому світі сучасних письменників (Юрій Іздрик та Іен Мак’юен) (реферат)
Жанрово-стильові особливості постмодерністського епістолярію (реферат)
Екзотична строфіка в українській поезії ХХ століття (реферат)
Модерністська концепція образу Олекси Довбуша в поезії Тараса Мельничука (реферат)
А.Дімаров і М.Волошин: спадкоємність географічних образів Криму в „Поемі про камінь” (реферат)
Своєрідність вираження ідеї катастрофізму у творі Павла Загребельного “Покорчене озеро” (реферат)
Психоаналітична інтерпретація моделювання образу головного героя у романі П.Загребельного “Я, Богдан” (реферат)
Жанрові особливості українського історико-біографічного оповідання ХХ ст. про митців (реферат)
Специфіка історизму в притчевих творах (на прикладі історичної прози Вал.Шевчука) (реферат)
Художнє осмислення історії в романі Варвари Чередниченко “Фастів” (реферат)
Моделювання історичних подій і осіб у дилогії О.Пахучого „Тиміш Хмельницький, син Богдана”, „Юрась Хмельниченко”а (реферат)
Особистісне начало в історичному континуумі художнього світу Івана Білика (реферат)
Топос образу святого ґрааля в історичній романістиці Романа Іваничука (реферат)
Інтертекстуальність в контексті проблеми духовності (на матеріалі роману Р.Іваничука «Мальви») (реферат)
„Місто” як цілісний художній образ у прозі Юрія Щербака (роман „Причини і наслідки”) (реферат)
І.Жиленко про літературне покоління шістдесятників як співтовариство творчих індивідуальностей у книзі “Homo feriens” (реферат)
Характерологія: методологічні імплікації 1960-1990-х рр. (реферат)
„Вихід у чорне”: чорний колір у збірці „Палімпсести” В.Стуса (реферат)
Поетика герметизму в київському списку «Палімпсестів» Василя Стуса (реферат)
Особливості інтерпретації І.Костецьким теми двійництва (реферат)
“Екзистенціальні пошуки української людини (реферат)
„Олітературнення” голодомору в малій прозі двоколійної літератури (реферат)
Художнє осмислення проблеми минувшини у романі Н.Королеви \"Quid est veritas?\" (реферат)
Роман В.Домонтовича «Дівчина з ведмедиком» (реферат)
Засоби втілення морально-етичних проблем у романах В.Підмогильного «Місто» та Гі Де Мопассана «Любий друг» (реферат)
Архетипи природи в поезії В.Вітмена та Б.-І.Антонича (реферат)
Особливості імпресіонізму у збірці “Три перстені” Богдана-Ігоря антонича та “Перші пісні” Федеріко Гарсія Лорки (реферат)
Є.Маланюк як представник емігрантської літератури (специфіка українсько-польського дискурсу) (реферат)
Динаміка композиційно-сюжетної побудови роману Ґео Шкурупія \"Міс Адрієна\" (реферат)
Футуризм і бароко: осі перетину (реферат)
Модерністичні мотиви творчості письменників літературної організації „Ланка” марс як наближення до європейської традиції (реферат)
„Щоденник” Євгена Чикаленка 1918-1919 рр.: україна крізь призму катастрофізму (реферат)
Модифікації ніцшеанського танку в українському поетичному декадансі (реферат)
Модель світу-україни крізь призму міфологеми “Хаос – космос” у драматургії В.Пачовського (реферат)
Психологічний портрет М.Вороного-Модерніста (реферат)
Микола вороний як зачинатель українського модернізму (реферат)
Дискурс ірраціоналізму в повісті Ольги Кобилянської „Земля” (реферат)
Поетика драматичного діалогу лесі українки (на матеріалі діалогу „Айша і мохаммед”) (реферат)
Трагедія Кассандри в рецепції Есхіла та Лесі Українки (реферат)
Генезис неоромантизму (реферат)
Європейськість прози Михайла Коцюбинського (реферат)
«Кочубеївна» христі алчевської як віднайдена самототожність (реферат)
Сатиричний цикл І.Я.Франка “Нові співомовки” зі збірки “Semper tiro”: спроба реінтерпретації (реферат)
Модифікації поліфункціональності художньої образності в повістях Тараса Шевченка (реферат)
Особливості психологічної мотивації поведінки персонажів у творах М.Костомарова та М.Гоголя (реферат)
Ідеї та естетика просвітництва у прозі Г.Ф.Квітки-Основ’яненка (реферат)
Особистість у літописі самовидця (реферат)
Образ святої варвари у творчості Івана Величковського (реферат)
Символіка великодньої проповіді Іоаникія Ґалятовського (на матеріалі гомілії “Казаніє, на воскрісѣніє господнє”) (реферат)
Український щоденник доби бароко: Дмитро Туптало та Йоасаф Горленко` (реферат)
Іконічний простір релігійної драми (на матеріалі давньопольської п’єси 1663 р. “Utarczka krawawie wojującego boga i pana zastępów”) (ре
Бароко, рококо і класицизм в історії літературознавчої думки (реферат)
Фундаментальне літературознавче дослідження (реферат)
Мистецька реалізація стильових здобутків доби культурно-національного відродження в Україні (реферат)
Жанрова своєрідність п’єси Ю. Яновського “Завойовники” (реферат)
Вплив релігійного фактору на історіософську концепцію трилогії М. Старицького “Богдан Хмельницький” і роману г. Сенкевича “Вогнем і мечем” (реферат)
Постмодерна інтерпретація міфу про орфея у творчості Юрія Андруховича (реферат)
Жанрова своєрідність роману Джуліана Барнса “Папуга флобера” (реферат)
Жанрова своєрідність роману Джона Фаулза “Деніел Мартін” (реферат)
Амбівалентність вікторіанства як культурної епохи у постмодерному історіографічному романі (реферат)
Трагічне світовідношення як тематика жіночої есеїстики початку XX ст. (реферат)
Проблема цільової групи і літературної стратегії: варіативний “Сценарій” Оксани Робскі (реферат)
Ґендерна складова роману “Зрада” Є. Кононенко (реферат)
Феміністична спрямованість преси наддніпрянської України перших десятиліть XX століття (реферат)
Художня версія самотності у прозі Г. Пагутяк: особливості ідеостилю (реферат)
Сучасний літературний простір крізь призму жіночої прози (реферат)
Детектив очима жінки (реферат)
Своєрідність детективного сюжету у прозі Є. Кононенко (реферат)
Світ зла в інтерпретації В.Дрозда у романі “Злий дух із житієм” (реферат)
Історія, теорія та практика західноєвропейського та американського детективу (реферат)
Феномен творчості призабутих письменників (особливості “Малої прози” Вячеслава Потапенка) (реферат)
Способи вираження національної духовності у масовій літературі донбасу 1945-1970 рр. (на матеріалі творчості Микити Чернявського та Павла Байдебури) (
Націоцентричний характер масової літератури (на матеріалі творчості Леоніда Полтави) (реферат)
“Лівий” роман: проблеми становлення та масового функціонування жанру (реферат)
Ювілеї творчої діяльності Миколи Вороного як фактор літературного визнання поета (реферат)
“Секрет” популярності чи популярність “Секрету” Артура Хейлі? (реферат)
Інтелектуалізм В. Тарнавського крізь призму масовості та елітарності (реферат)
Синтез масового й елітарного в поетичних творах групи “Бу-ба-бу” (реферат)
Українська фентезі і романи у віршах Л. Костенко як антиномічні полюси сучасної української літератури (реферат)
Взаємодія елементів масової та елітарної літератури крізь призму біблійного інтертексту (на матеріалі романів в. Дрозда “Злий дух. із житієм” та “убив
Міфопоетичні моделі популярної української радянської літератури (роман м. Стельмаха “Чотири броди”) (реферат)
Інтертекст як вияв взаємодії високої і масової літератур (на матеріалі творчості Леоніда Талалая) (реферат)
Герой пригодницького роману у “Тигроловах” Івана Багряного (реферат)
“Жанна-Батальйонерка” Ґео шкурупія як інваріант любовного роману (реферат)
Яр Славутич (реферат)
Яр Славутич «І славу навколо співає трава...» (реферат)
Язичницькі та християнські образи у поезії Яра Славутича (реферат)
Микола Чернявський про стан української преси початку ХХ століття (реферат)
Біографія Григорія Кочура (реферат)
Шевченко в житті та творчості Олександри Псьол, дніпрової чайки та Людмили Волошки (реферат)
Шевченкова офіра (реферат)
“Шевченкова могила” М.Чернявського як сумний документ епохи (реферат)
Шевченківські та Кулішівські мотиви в творчості Є.Маланюка (реферат)
Шевченківські мотиви у творчості Андрія Легота (реферат)
Шевченківські мотиви в поезії Івана Багряного (реферат)
Шевченкіана Миколи Каляки (реферат)
Шевченкіана Миколи Братана (реферат)
Художня своєрідність поезії Василя Барки (реферат)
Художній світ Наталени Королевої (реферат)
Херсонщина у творчості Яра Славутича (реферат)
Функціонально-семантичний статус порівняльних конструкцій у творах Уласа Самчука (реферат)
Функціональні особливості назв зору і слуху у фразеологізмах творів Івана Багряного (реферат)
Франко незнаний (реферат)
Формування національно-мовних позицій Миколи Чернявського (реферат)
Український вільний університет (УВУ) як провідний діаспорний навчальний заклад світу (реферат)
Українська мадонна Уласа Самчука (реферат)
Українська етносистема (реферат)
Українська громада в Австралії — досвід проживання в англомовному середовищі (реферат)
Україно, мій рідний краю, вічна туго, предвічна кров! (Підсумки роботи IV Всесвітнього форуму українців (реферат)
Традиційність і новаторство ідіостилю Олега Ольжича (реферат)
Трагічне світосприйняття в ліриці Михайла Ореста (реферат)
Творча біографія Д.І.Дорошенка (1882-1951): еволюція історіографічних зацікавлень і поглядів (реферат)
Творча біографія Д.І.Дорошенка (1882-1951) (реферат)
Творчі обрії Костя Лаврунова (реферат)
Тарас Шевченко в творчості Миколи Чернявського (реферат)
І.Франко — поет національної чести (реферат)
Своєрідність пейзажно-медитативної лірики Павла Тичини та Томаса Стернза Еліота (реферат)
Своєрідність інтерпретації народної думи «Маруся богуславка» в однойменному романі Івана Багряного (реферат)
Світогляд Юрія Клена (реферат)
Світовий резонанс письменства українського зарубіжжя (реферат)
Самоспалення на Тарасовій горі (до 30-річчя загибелі-протесту Олекси Гірника) (реферат)
Роман Шупта в Україні й поза нею (реферат)
Роль художньої деталі у романі Івана Багряного “Людина біжить над прірвою” (реферат)
Роль назви-алюзії в розумінні авторського задуму в п’єсі “Дійство про Юрія-Переможця” Ю.Косача (реферат)
Роль і місце рідної мови в системі української національної освіти. (На прикладі педагогічної спадщини Софії Русової) (реферат)
Розвиток Франкового стилю (реферат)
Про поета Остапа Лапського (реферат)
Проблеми дослідження діаспори (реферат)
Постать кобзаря в циклі “Під знаком великого духа” М.Чернявського (реферат)
Поетична шевченкіана Михайла Старицького (реферат)
Поетична особистість українського правдоносця (реферат)
Поетичні заповіти Андрія Легота (реферат)
Поет, філософ, громадський діяч М.Руденко (реферат)
Поезія і доля Олекси Полішкарова (реферат)
Письменники-миколаївці в Україні і діаспорі (реферат)
Письменники-миколаївці в Україні і діаспорі (реферат)
Писемність і її поборники (реферат)
Пам’яті борця за незалежну Україну М.С.Масютка (реферат)
Осягнення кобзаревих заповітів поетами празької школи (реферат)
Особливості вивчення творчості Миколи Чернявського у старшій школі (реферат)
Освоєння повоєнної дійсності у збірках «На грані» Наталі Лівицької-Холодної та «Спрага» Яра Славутича (реферат)
«Омріяна ієрофанія» української діаспори у драматургічних проекціях другої половини ХХ століття (реферат)
Олесь Гончар у зв’язках з українською діаспорою та зарубіжним світом (реферат)
Олесь Гончар про Херсон і херсонців (реферат)
Олесь Бердник — лицар українського відродження (реферат)
Олекса Полішкаров (Білий Голуб) (реферат)
Олег Ольжич в оцінці Богдана Червака (реферат)
Олег Ольжич і роман Шухевич — світочі української нації (реферат)
Образ писанки в поетичному світі Оксани Лятуринської (реферат)
Образ Михайлюка в романі Володимира Винниченка (реферат)
Новий підручник — велика допомога для вчителів української культури (реферат)
Невідомі сторінки еміграційної журнальної періодики (реферат)
Нашого цвіту — по цілому світу (реферат)
Національне питання в драматичній поемі «Бояриня» Лесі Українки (реферат)
Антропонімікон роману «Марія» Уласа Самчука (реферат)
Народні мотиви в творчості австралійських письменників та митців української діаспори (реферат)
Мовна палітра творчості “Поета національного героїзму” Олега Ольжича (реферат)
Митець у прозі М.Чернявського (реферат)
Микола Чернявський в оцінці критики (реферат)
Микола Василенко та його здобутки (реферат)
Міфологічні витоки прози В.Барки (реферат)
Лейтмотив України в романі В.Винниченка (реферат)
Літературно-мистецька шевченкіана Володимира Різниченка (реферат)
Література та еміграція (реферат)
Література діаспори як об’єкт дослідження молодих науковців (реферат)
Ліричні присвяти Т.Г.Шевченкові в доробку О.Афанасьєва-Чужбинського (реферат)
Культурно-естетична концепція у творчості Юрія Клена (реферат)
Критичні мініатюри М.Чернявського: погляд на попередників Тараса Шевченка (реферат)
Кравчук в. патріотичні мотиви у творчості Яра Славутича (реферат)
Контури українського літературного простору в сучасній Польщі (реферат)
Кобзар у поетичному світі Яра Славутича (реферат)
Кобзареві мотиви в творчості Анатолія Кичинського (реферат)
Запрошення до храму українського Слова (реферат)
Життєвий шлях Петра Одарченка (реферат)
Естетична природа в сонеті Яра Славутича «Степи Херсонщини» (реферат)
Есеїстика Василя Барки про Павла Тичину (реферат)
Еволюція наукових зацікавлень О.Г.Лотоцького (реферат)
Листування М.Чернявського і М.Коцюбинського (реферат)
День пам’яті кобзаря (реферат)
Давид Бурлюк на тлі таврійського краєзнавства (реферат)
Дієслівна синоніміка в прозових творах Івана Багряного (реферат)
Дієслівні метафори в поезіях М.Чернявського (реферат)
Гуманістична домінанта творів “Хатина дядька тома” гаррієт бічер-стоу та “Інститутка” марка вовчка (реферат)
Герої кодексу»: хто вони? (За творами Е.Хемінгуея та Івана Багряного) (реферат)
Метафора – основа поетичного дискурсу Т.Осьмачки (реферат)
Володимир Кедровський – авторитетна постать української західної діаспори (реферат)
Володимир Демченко Погляди Яра Славутича на органічність української мови (реферат)
Володимир Винниченко - прагнення художнього синтезу (реферат)
Вогненний заповіт Олекси Гірника (реферат)
Вивчення життєвого шляху Євгена Маланюка (реферат)
Вертеп “Розгром” Івана Багряного (реферат)
В’ячеслав Потапенко — український письменник кубанської діаспори (реферат)
Багатство Франка (реферат)
Австрійський принц — український воїн і патріот (реферат)
Євген Чикаленко як носій української буденної мови (реферат)
Іван Багряний і його літературна, публіцистична, політична діяльність (реферат)
І.Франко у дослідженнях Ю.Бойка-Блохина (реферат)
С. С. Гулак-Артемовський (реферат)
Творчість Пантелеймона Куліша. Роман “Чорна Рада”, поезія, драми (реферат)
Оксана Лятуринська – талановита поетеса, скульптор, художник, перекладач (реферат)
Оксана Лятуринська. Життєвий і творчий шлях (реферат)
Нова українська література (реферат)
Лятуринська Оксана Михайлівна – одна із найвидатніших жіночих постатей в українській поезії. (реферат)
Іван Котляревський як найвизначніший зачинатель, класик й основоположник нової української літератури (реферат)
Аврам Абчук (реферат)
Мовноетикетні одиниці на позначення вибачення в епістолярію письменників ХХ ст. (реферат)
Життя і творчість Вікторії Гончар. Казка «Овочі» (план-конспект)
Життя і діяльність Василя Стуса (реферат)
Іван Франко – співвидавець літературної спадщини Степана Руданського (реферат)
Життєвий та творчий шлях Марка Черемшини (1874 - 1927 рр.) (реферат)
Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу (магістерська робота)
«Лис Микита” і “Мойсей»: Ґенези ідеї українського профетизму (реферат)
Правда Тараса Шевченка і ми (реферат)
Вплив сонячної активності на ритми творчості (реферат)
Старогрецький міфологічний образ Ніоби у однойменній повісті Ольги Кобилянської та у романі Габріеля Гарсіа Маркеса (реферат)
Духові джерела української літератури (реферат)
Українське літературне середовище в Польщі (реферат)
Українська дитяча література (реферат)
Строфіка як стилетворчий чинник у поетичних творах Василя Стуса (реферат)
Поки живі українські діалекти - живе Україна (реферат)
Еміграційна література: ключ до розуміння (реферат)
Василь Єрошенко - японський письменник з Обухівки (реферат)
Іван Вишенський (1545/1550—1620) (реферат)
Іван Нечуй-Левицький (1838—1918) (реферат)
Леонід Глібов (1827—1893) (реферат)
Пантелеймон Куліш (1819—1897) (реферат)
Марко Вовчок (1833—1907) (реферат)
Тарас Шевченко (1814—1861) (реферат)
Маркіян Шашкевич (1811—1843) (реферат)
Григорій Квітка-Основ’яненко (1778—1843) (реферат)
Іван Котляревський (1769—1838) (реферат)
Григорій Сковорода (1722—1794) (реферат)
Ольга Кобилянська (1863—1942) (реферат)
Архип Тесленко (1882—1911) (реферат)
Василь Стефаник (1871—1936) (реферат)
Леся Українка (1871—1913) (реферат)
Михайло Коцюбинський (1864—1913) (реферат)
Павло Грабовський (1864—1902) (реферат)
Борис Грінченко (1863—1910) (реферат)
Іван Франко (1856—1916) (реферат)
Іван Карпенко-Карий (1845—1907) (реферат)
Панас Мирний (1849—1920) (реферат)
Українці поза межами України початки української діаспори (до 1914 р.) (реферат)
Симон Петлюра і українсько-польські відносини - армія УНР у польських таборах (1920-1924 pp.) (реферат)
Сергій Тимошенко на ниві архітектури і політики (реферат)
С.В.Бородаєвський: штрихи до біографії (до 135-річчя з дня народження) (реферат)
Русофільство: ще один український проект? Зауваги про невтілене прагнення (реферат)
Радянський режим проти українського національно-визвольного руху в західній Україні (реферат)
Початки української середньої школи у ХІХ ст: перші підручники з літератури (реферат)
Поляки й українці у внутрішній та зовнішній політиці Австро-Угорщини в другій половині 80-х рр. ХІХ століття (реферат)
Політична діяльність українського Національно-Демократичного Об\'єднання (1925-1939 рр.) (реферат)
Подзвінне операції \"Вісла\" (реферат)
Переселення українців з Надсяння в 1944-1947 pp. у спогадах самих переселенців (реферат)
Історія цензурних заборон творів Тараса Шевченка (1861-1900 роки) (реферат)
Північне Підляшшя - відродження українства (реферат)
Мовознавчі репресії 1933 року (реферат)
Київські князі Кий і Аскольд (реферат)
Воєнна агресія Німеччини і СРСР проти Польщі і українське питання (реферат)
В.І. Даль та українська мова (реферат)
Берестейщина - регіон в лабетах геополітики (реферат)
Бій під бродами в насвітленні совєтських джерел (реферат)
Культурно-просвітницька діяльність yкраїнських cічових стрільців у роки першої світової війни (реферат)
Трагедія Якова Мамонтова “Коли народ визволяється”: проблематика, літературний контекст (реферат)
Проблема самототожності в драматургії Лесі Українки (реферат)
Тарас Шевченко та ісламська цивілізація (реферат)
Особливості поетичної творчості Григора Лужницького (реферат)
Про національний образ-персонаж як літературознавче поняття (реферат)
Творчість Василя Стефаника у франкомовній критиці ХХ століття (реферат)
Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століття у французькому літературному контексті (реферат)
Світоглядні засади поетики Василя Стефаника та західноєвропейський модернізм (реферат)
Новаторські західноєвропейські літературні напрями та течії у творчій рецепції Василя Стефаника (реферат)
Гі де Мопассан і Василь Стефаник: спільне та відмінне (реферат)
Особливості психологічної новели Проспера Меріме та Василя Стефаника: спроба типологічного анaлізу (реферат)
Тести з біографії Франка (реферат)
Тест до біографії Кропивницького (реферат)
Тести до біографії Коцюбинського (реферат)
Тест до біографії Михайла Старицького (реферат)
Тарас Бульба Н.В.Гоголя – гімн бандитизму? (реферат)
Леся Українка, драма-феєрія «Лісова пісня» (реферат)
Шевченко Тарас Григорович (реферат)
Повість Івана Франка Перехресні стежки. Характеристика головних персонажів (реферат)
Микола Хвильовий (реферат)
Сучасна українська письменниця Кононенко Євгенія (реферат)
Т. Шевченко – видатний художник. Цінність його живописної спадщини (реферат)
Cковорода Григорій Савич (реферат)
Ніна Юхимівна Гнатюк, українська поетеса, член Національної спілки письменників України (реферат)
Осип Назарук – автор Роксолани (реферат)
Євген Плужник (1898-1936) (реферат)
Iнтимна лiрика Тараса Шевченка, ліричний герой (реферат)
Іван Петрович Котляревський (реферат)
Степан Васильович Руданський (реферат)
Культ сонця як основа поетичної картини світу М. Руденка (реферат)
Декілька зауваг до проблеми міфу Василя Стуса (реферат)
Давньоримські мотиви в творчості М. Зерова (реферат)
М. Зеров – перекладач латиномовних текстів (реферат)
Григорій Сковорода – перший український байкар (реферат)
Крем «Шарлот» (реферат)
Народні пісні у записах Івана Вагилевича (реферат)
Письменники рідного краю – Кучірка Михайло (село Чортовець Городенківського району) (реферат)
Роман Іваничук – письменник нашого краю (Коломийщина). (реферат)
Грабовський Павло Арсенович – лірика (урок)
Казки українських письменників: Іван Франко \"Лисичка і Журавель\". Наталя Забіла \"Вовк і козлята\". Марійка Підгірянка \"Бе
Китай після другої світової війни (реферат)
Леся Українка. Проблематика драми-феєрії \"Лісова пісня\" (реферат)
Ліна Костенко. Аналіз лірики (реферат)
Григорій Ващенко: система дошкільної освіти (реферат)
Особливості пейзажної лірики Бориса Пастернака. Усвідомлення поетичної творчості як засобу проникнення у сутність речей і буття (реферат)
Мотиви лірики Олександра Олеся (урок)
Використання ігрових матеріалів на уроках української літератури (на прикладі “Лісової пісні” Лесі Українки (реферат)
Дослідження І.Я. Франка у вивченні давньоукраїнського віршування (диплом)
Українська дитяча література: морально – етичні основи філософії Григорія Сковороди, Микола Вінграновський. Твори для дітей (реферат)
Українська дитяча література: пізнавальне та виховне значення дитячих творів Бориса Грінченка; дитяча тема Володимира Винниченка (реферат)
Дитяча література України: неоціненний вклад Костянтини Малицької; Біблія – джерело духовного і морального становлення особистості дитини (реферат)
Олекса Довбуш в очах народу та Романа Федоріва (курсова робота)
Життя і діяльність Івана Франка (реферат)
Липа Юрій - пороги вічності (реферат)
Винниченко Володимир, поетика малої прози та новелістика (реферат)
Вивчення життєпису письменника у школі (науковий реферат)
Життєвий і творчий шлях Миколи Вороного (реферат)
Проблематика та вирішення художніх образів в романах “Яса” та “На брата брат” Юрія Мушкетика (дипломна)
„Петрії й Довбущуки” І. Франка – фольклорно-етнографічний роман (дипломна)
Образи п\'єси «Хазяїн»: Феноген, Ліхтаренко, Зеленський, Золотницький, Калинович (реферат)
Історична проза Юрія Мушкетика (реферат)
Біографія і творчий доробок Степана Руданського (реферат)
Винниченко Володимир (реферат)
Літературна та дипломатична діяльність Модеста Левицького (реферат)
Етичні вчення Григорія Сковороди (реферат)
Михайло Стельмах (реферат)
Невідомі переклади І.Франка з Й.В. Ґєтє (реферат)
Вивчення біографії та творчого шляху письменників (реферат)
Літературна вікторина про Т.Г.Шевченка (реферат)
Історичний роман у віршах “Маруся Чурай” (курсова робота)
Каменяр: молот — його символ, зміст — праця (реферат)
Правда Кобзаря (реферат)
Степан Васильович Руданський (1834 — 1873) (реферат)
Велесова книга (реферат)
Роль метафори у творенні образу України в поезії Є. Маланюка (реферат)
Ідіостильові трансформації народнопоетичних символів у прозових творах Михайла Стельмаха (реферат)
Борис Антоненко-Давидович (реферат)
Богдан Ігор Антонич (реферат)
Іван Багряний — політичний діяч і письменник (реферат)
Сила творчості. Микола Бажан (реферат)
Олександр Білецький (реферат)
Роман Андріяшик (реферат)
Громадсько-політичне життя Чернігова 1905 року та відображення його у новелі М.Коцюбинського \"Він іде!\" (реферат)
Портрет як засіб характеротворення в повісті М.Старицького «Первые Коршуны» (реферат)
Барокова традиція використання оніричних елементів у поезії Тараса Шевченка (реферат)
“Марія”Уласа Самчука. Образи твору, вмотивованість вчинків Марії, Корнія, Гната (реферат)
Публіцистичні статті Уласа Самоука та Івана Багряного (реферат)
Урбаністичні мотиви у романі “Місто” В.Підмогильного (реферат)
Літературно-публіцистичні твори ХV - початку ХVII ст. Полемічні твори України (реферат)
Богдан Лепкий як письменник,літературний критик та історик літератури (реферат)
Григорій Сковорода (1722 — 1794) (науковий реферат)
Степан Пушик – письменник рідного краю (реферат)
Велична й трагічна історія пісні-гімну «ще не вмерла Україна» (реферат)
Байкарська творчість Боровиковського (реферат)
Бароко як літературний напрям у мистецтві Західної Європи (реферат)
“Кобзар” та його автор Т.Г.Шевченко (реферат)
Біографія Дмитра Павличка (реферат)
Картини українського побуту в “Пан Халявський” Г. Квітки-Основ’яненко (реферат)
Мистецька спадщина Т.Г. Шевченка, автопортрети, незнайдені мистецькі твори Т. Г. Шевченка (реферат)
Всеволод Нестайко – дитячий письменник (реферат)
Богдан Лепкий і європейський культурно-мистецький процес (реферат)
Борис Олійник (реферат)
Іван Франко-письменник (реферат)
Життєвий і творчий шлях Григіра Тютюнника (реферат)
Західноукраїнський літературний дискурс (реферат)
Давнослов’янські літописи (реферат)
Оповідання Володимира Винниченка для дітей та методика їх вивчення на уроках позакласного читання та в позаурочний час (курсова робота)
Осавул української ідеї (повернення Вячеслава Будзиновського) (реферат)
Гриньків Дмитро Дмитрович – поет рідного краю. (реферат)
Михайло Коцюбинський та його дослідження життя, звичаїв та побуту гуцулів (реферат)
Поетична творчість В. Стуса (урок)
Василь Стус. Біографія поета (урок)
Ліна Костенко. Роман у віршах \"Маруся Чурай\" (урок)
Розгляд факторів єдності жанрово-стильового комплексу української історичної повісті XIX - початку XX ст (курсова робота)
Гротеск, як основний художній засіб у романі В.Гюго „Собор Паризької Богоматері” (курсова робота)
Твори художньої літератури як засіб стимулювання природоохоронної діяльності молодших школярів (на матеріалі преси Галичини міжвоєнної доби) (реферат)
“Мальви”, “Журавлиний крик” – історичні романи Романа Івани-чука (реферат)
Ліна Костенко. Розповідь про поетесу (урок)
Модернізм і постмодернізм: спадкоємність і протистояння (дипломна робота)
Образ “Рідної неволі” в драматургії Лесі Українки (курсова робота)
Проблема модернізму в сучасному українському літературознавстві (дипломна робота)
Літературні пам’ятки стародавньої Русі та України (реферат)
Уроки літератури рідного краю: технологія підготовки та проведення (реферат)
Місце і роль творів І.Я.Франка в українській дитячій літературі. Особливості розвитку дитячої літератури ІІ половини ХХ століття (контрольна робота)
Енеїда (реферат)
Життя і творчість Марійки Підгірянки (урок-вікторина) (реферат)
Урок: Ольга Кобилянська. Життя і творчість письменниці. Тематика творчості О. Кобилянської (реферат)
Українські приказки, народні прикмети, загадки (реферат)
Теми, мотиви і проблеми поетичної творчості Ліни Костенко (реферат)
Ознайомлення з життєписом Т.Г.Шевченка, виховання у дітей поваги до його спадщини (урок)
Поезії Богдана Лепкого 20-30-х років (реферат)
Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов (реферат)
Життєвий і творчий шлях Василя Барки (реферат)
Життєвий і творчий шлях Валерія Шевчука. Твір “На полі смиренному (реферат)
Специфіка культури Північного Відродження. Т.Шевченко – письменник, поет, громадський діяч (контрольна робота)
Лірична творчість ЛесіУкраїнки (реферат)
Розвитокт української літератури до Другої Світової війни (реферат)
Неоніла Стефурак – поетеса Коломийщини (реферат)
Іван Багряний (реферат)
Василь Симоненко “Цап Плаксій та Лактон” (реферат)
Жінки в житті та інтимній ліриці Івана Франка “Се любов моя плаче так гірко...” (реферат)
Назарій Яремчук – життя і творчість (реферат)
Виховуємо громадянина України (Опрацювання лекції Ліни Костенко “Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала”) (реферат)
Василь Стефаник – перевершений майстер соціально-психологічної новели (реферат)
Життєвий і творчий шлях Коцюбинського Михайла Михайловича (реферат)
Урок-літературний турнір за повістю Нечуя-Левицького «Кайдашева сім\'я» в 10 класі (реферат)
Філяк Оксана – поет рідного краю (реферат)
Урок української літератури: Леся Українка “Бояриня” (реферат)
Драматична творчість Лесі Українки (реферат)
Конспект уроку: Велич і безсмертя великого генія українського народу Т.Г.Шевченка (реферат)
Представник “Паризької школи” – Олекса Стефанович (реферат)
Анатолій Осадчий – письменник рідного краю (реферат)
Методика визначення віршового розміра (реферат)
Метричне (античне) віршування (реферат)
Віршування, або версифікація (реферат)
Строфіка (реферат)
Способи римування. Цезура. Клаузула (реферат)
Рима. Види рим. Способи римування (реферат)
Ритм у віршах і прозі (реферат)
Мова віршова й прозова (реферат)
Остап Вишня (реферат)
І.Франко - творчість (реферат)
Роман Іваничук – письменник рідного краю (Косівщина) (рік народження 1929) (реферат)
Літературно-філософські особливості Києво-Печерського Патерика (реферат)
Мотиви поезій Дмитра Павличка останніх десятиліть (диплом)
Марко Вовчок (реферат)
Козацькі пісні (реферат)
Художня творчість І.Франко (реферат)
Петро Тимочко-перекладач (реферат)
Ганна Костів-Гуска. Поезія (реферат)
Богдан Бастюк. Творчість (реферат)
Ярослав Павуляк. Творчість (реферат)
Василь Тракало (реферат)
Творчість Б.Бастюка (реферат)
Творчість Олександра Вільчинського (реферат)
Євген-Юлій Пеленський (реферат)
Ідейно-етичний естетизм Миколи Гнатишака (реферат)
Літературно-мистецькі часописи: програми, структура, стосунок до літературної критики (реферат)
Вихідна ситуація функціонування літературної критики в Галичині міжвоєнного періоду (реферат)
Євшанова концепція творчості (реферат)
Євшанова концепція поколінь і боротьби між ними (реферат)
Дискурс Миколи Євшана та “Української хати” (реферат)
Модифікації жанру критичної статті в західноукраїнській періодиці 20-30-х рр. ХХ ст. (реферат)
До проблеми теорії і класифікації літературно-критичних жанрів (реферат)
Засновки і напрямні сучасних досліджень літературно-критичних жанрів ( на прикладі літературної критики Західної України 20-30-х років ХХ століття) (
Предмет і завдання історії літературної критики, значення її вивчення у вузі (реферат)
Риси творчого портрету Івана Манжури (реферат)
Вплив фемінізму на українську літературу останньої чверті ХIХ – початку ХХ століття (реферат)
Євген Фомін як дитячий письменник (реферат)
Роксолана (1506-1558) (реферат)
Українська література розстріляного Відродження (реферат)
Твір-розповідь про Т.Г.Шевченка (реферат)
М. Коцюбинський (реферат)
Письменники рідного краю (Дмитро Павличко) (реферат)
Франкознавство Івана Білинкевича за його рукописною спадщиною. (реферат)
Аналіз поетичного твору. Аналіз драматичного твору (реферат)
Література як вид мистецтва (реферат)
Літературний процес (реферат)
Літературна комунікація і витлумачення (інтерпретація) художнього твору (реферат)
Елементи змісту і сенсу (смислу) літературного твору (реферат)
Елементи внутрішньої форми літературного твору (реферат)
Художньо-літературний твір (реферат)
Образна природа художньої літератури і критерії художності (реферат)
Зорієнтованість та зумовленість художньої літератури (реферат)
Історіографія літературознавства (основні аспекти) (пошукова робота)
Генологія літератури (реферат)
Художній світ Миколи Вінграновського (реферат)
Улас Самчук - письменник епічної широти (реферат)
Український поетичний авангард кінця ХХ ст. (реферат)
«Тигролови» чи «Людолови»? Тоталітарна система як вона є (за творчістю Івана Багряного) (реферат)
Творчість Григорія Косинки (реферат)
Символіка поетичного світу В. Стуса (реферат)
Роман Ліни Костенко «Маруся Чурай» – перлина української літератури XX ст. (реферат)
Під тягарем камінного хреста. (за творчістю Василя Стефаника) (реферат)
Ольга Кобилянська - царівна української літератури (реферат)
Олена Теліга -поет, громадянин, борець (реферат)
Олександр Довженко і тоталітарна система (реферат)
Нова драматургія Миколи Куліша (реферат)
Неоромантична проза Юрія Яновського (реферат)
Михайло Коцюбинський – імпресіоніст (реферат)
Микола Хвильовий і естетика «Хвильовизму» (реферат)
Естетичні пошуки шістдесятників (реферат)
Болюча муза Василя Барки (за романом «Жовтий князь») (реферат)
Богдан-Ігор Антонич - поет гармонії (реферат)
Є. Маланюк - поет європейського інтелектуалізму (реферат)
«Любити все прекрасне і земне і говорити правду...» (за творчістю Василя Симоненка) (реферат)
Життєвий і творчий шлях Григорія Сковороди (реферат)
Життя і творчість Михайла Андрусяка (реферат)
Могутній і рідкісний талант Остапа Вишні (реферат)
Григорій Квітка-Основ\'яненко (1778-1843) (реферат)
Життя і творчість Андрія Чайковського (реферат)
Памфлети Миколи Хвильового (науковий реферат)
Нова драматургія Миколи Куліша (реферат)
Ольга Кобилянська - царівна української літератури (реферат)
Наркотики очима біохіміка (реферат)
Михайло Коцюбинський – імпресіоніст (реферат)
Микола Хвильовий і естетика «хвильовизму» (реферат)
Олег Олександрович Ольжич (Кандиба) –життєвий шлях, літературно-наукова і громадсько-політична діяльність (дипломна робота)
Вуглець (реферат)
Під тягарем камінного хреста. (за творчістю Василя Стефаника) (реферат)
Казковість у творчості Івана франка (реферат)
Діалектична лексика у романі Марії Матіос “Михайлове чудо” (курсова робота)
Огляд віршів П.Тичини і М.Рильського, що вивчаються у початковій школі, їх виховне значення (реферат)
Олег Ольжич (Олег Кандиба) – життя і творчість (реферат)
П.Тичина як дитячий письменник (літературні твори: “Я у гай ходила”, “Хор лісових дзвіночків”, “Гаї шумлять”) (реферат)
Життєвий і творчий шлях Василя Михайловича Рябого (реферат)
Життя і творчість Степана Васильченка (Панасенка) (реферат)
Формування героїчної особистості, характеротворення героя у романі І.Багряного “Тигролови” (реферат)
Творчість Степана Процюка (пошукова робота)
Василь Стефаник (реферат)
Улас Олесійович Самчук (реферат)
Тарас Шевченко і Сумщина (реферат)
Тарас Шевченко і Кіровоградщина (науковий реферат)
Інтимна лірика Василя Симоненка (реферат)
Українська література за п\'ятдесят років (1917-1967) (реферат)
Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.) (курсова робота)
Життя і творчість Олега Ольжича (Кандиби) (дипломна робота)
Іван Франко і Львів. (реферат)
Жовтий князь” В.Барки – реквієм жертвам голодомру (курсова робота)
Трагічне життя і титанічна творчість Олександра Петровича Довженка. (Урок) (реферат)
Василь Стус. Життя і творчість (реферат)
Апарат книги, як система орієнтації читача в структурі і змісті видання. (реферат)
Образ вовка у фольклорі Українців (реферат)
Творчість Василя Стефаника. Новела “Камінний хрест”. (реферат)
Перекладацька діяльність І.Франка (реферат)
Улас Самчук (1905-1987) (реферат)
Павло Тичина – життя і творчість (реферат)
Поезія рідного краю: творчість В.Рябого та Я.Руданця (реферат)
Письменник рідного краю - Степан Пушик (реферат)
Аналіз кіноповісті Олександра Довженко«Україна в огні» (реферат)
Петро Панч (Петро Йосипович Панченко) – життя і творчість (реферат)
Остання гостина Івана Франко в Коломиї (реферат)
Остап Терлецький – видавець, громадський діяч, український фольклорист (реферат)
Поема І.Я. Франка Мойсей (реферат)
Астральна символіка в поезії Б.-І. Антонича (децентралізовані образи світил) (курсова робота)
Марко Кропивницький (1840-1910) – письменник, драматург, композитор, театральний діяч (реферат)
Карл Густав Єміль Фон Маннергейм – державний діяч Фінляндії (реферат)
Віра Багірова – письменник Івано-Франківщини (реферат)
Сучасні українські поети Ярослав Ярош і Богдан Радиш (реферат)
Вороний Микола - життя та творчість (реферат)
Твори Івана Франка для дітей (реферат)
Суспільно-історична роль “Руської трійці” у національному відродженні (реферат)
Легенди та перекази про диких птахів (реферат)
Леонід Глібов (реферат)
Література Коломийщини (реферат)
Павло Грабовський. Короткі біографічні відомості життя і творчості письменника (реферат)
Іван Франко – громадський діяч і перекладач (реферат)
Іван Багряний. Світоглядна позиція митця. Прозова спадщина (реферат)
Фоpмування читацького сеpедовища засобами укpаїнської літеpатуpи (реферат)
Укpаїна і укpаїнці в твоpчості Т.Г.Шевченка (реферат)
Леся Укpаїнка (реферат)
Чайковський Андрій Якович – життя і творчість (реферат)
Письменники нашого краю: Марія Футор (Івано-Франківськ) (реферат)
Легенди Івано-Франківщини (реферат)
А.Кримський (реферат)
А.Кримський (реферат)
Біографія В’ячеслава Липинського (реферат)
Епос і література України 18 століття (реферат)
Епос і література України 18 ст. (реферат)
Життєвий і творчий шлях Уласа Самчука (реферат)
Іван Драч. Поема “Чорнобильська мадонна” (реферат)
Кобилянська Ольга. Повість “Земля” і біографія (реферат)
Коломийки. Пісні літературного походження (реферат)
Культурно-просвітницька праця Андрія Чайківського (реферат)
Михайло Коцюбинський: життєвий і творчий шлях (реферат)
Роль Івана Котляревського у розвитку української національної літератури (реферат)
Суспільно-історичні події. Поняття про “розстріляне відродження\" (реферат)
Письменники української діаспори (Василь Барка) (реферат)
Місце і роль творів І.Я.Франка в українській дитячій літературі (реферат)
Володимир Яворівський. Життєвий і творчий шлях. Його твір “Марія з полином у кінці століття (реферат)
Сімя Катранників – уособлення людяності, доброти у важкі роки голодомору (за романом В.Барки “Жовтий князь”) (реферат)
Особливості розвитку дитячої літератури другої половини ХХ ст. (реферат)
Розвиток радянської літератури (реферат)
Малі фольклорні жанри. Види казок. . Морально-етична тема у творчості В.Сухомлинського (контрольна робота)
Ярослав Галан (реферат)
Т.Г.Шевченко - художник (реферат)
Василь Сімович. Життя і діяльність (реферат)
Наукова діяльність П.Житецького 4.01.1837 (23.12.1836) — 18(5).03.1911 (реферат)
Поема \"Мойсей\" (реферат)
Михайло Драй-Хмара (реферат)
М.Коцюбинський “Тіні забутих предків”. Уславлення світлого здорового життя, яке перебуває в постійній гармонії (реферат)
Життя і творчість Остапа Вересая (реферат)
Життя і творчість Алли Горської (реферат)
Життя і творчість шлях В.Стефаника (реферат)
Василь Сімович. Життя і діяльність (реферат)
Іван Білинкевич – дослідник творчості І.Франка” (1905-1996) (реферат)
Іван Білинкевич – дослідник творчості І.Франка” (1905-1996) (реферат)
Олексій Федотович Коломієць (реферат)
Євген Гребінка (реферат)
М.Коцюбинський “Тіні забутих предків (реферат)
Сатирично-гумористичний дует Юрія Тимошенко та Юхима Березіна (Штепсель і Тарапунька) (реферат)
Розвиток економічної думки в Галичині (реферат)
М.Рильський – як пейзажний лірик, як перекладач (реферат)
Рання творчість Т.Г.Шевченка (реферат)
Валер’ян Підмогильний. Інтелектуальна психологічна проза письменника (реферат)
Перекладацька діяльність І.Франка (реферат)
Мирослав Ірчан (реферат)
Мирослав Ірчан (реферат)
М.Зеров – представник розстріляного відродження (реферат)
І.Франко – дослідник української літератури 17-18 ст. (реферат)
Кореферентність номінації головного образу в романі “Берестечко” Л.Костенко (реферат)
Значення творчості Т.Шевченка в українському національному відродженні (реферат)
Життя і творчість Миколи Садовського (реферат)
Внесок Івана Франка в розвиток української культури (реферат)
Із скарбниці казкарів світу (урок)
Я тому письменник, що відчуваю обов’язок перед народом (Улас Самчук) (курсова)
Іван Федорович Драч – життя та творчість (реферат)
Василь Бобинський знаний і незнаний (пошукова робота)
Утвердження критичного реалізму у Тараса Шевченка (реферат)
Могутній і рідкісний талант Остапа Вишні (реферат)
Дмитро Васильович Павличко (реферат)
Література 1940 – 1970-х років на Радянській Україні (пошукова робота)
Фемінізм у творчості Лесі Українки (реферат)
Микола Гурович Куліш – життя і творчість (пошукова робота)
\"Жовтий князь\" Василя Барки (курсова)
Нелюди і люди в романі Л.Костенко “Маруся Чурай” (реферат)
З історії української освіти в діаспорі (реферат)
Підручники з літератури в школах і гімназіях Західної України у перші десятиліття ХХ ст. (реферат)
Проблеми підручника в Східній Україні на початку ХХ ст. (реферат)
Навчальні книжки з літератури за доби Центральної Ради (реферат)
Співпраця Олександра Барвінського і Пантелеймона Куліша над підручниками з літератури (реферат)
Перші підручники з української літератури для середніх шкіл і гімназій в Галичині (реферат)
Читанки для дітей і дорослих у Наддніпрянській Україні (реферат)
Знахідки і втрати українського підручнико-творення у ХІХ ст. (реферат)
Напрямки підручникотворення в західному зарубіжжі (реферат)
Підручники з української літератури в країнах Східної Європи (реферат)
Підручник з літератури в східній діаспорі (реферат)
Підручники з літератури 20-40-х рр. XX ст. і в часи німецької окупації (реферат)
Підручники з літератури у 50-80-х рр. XX ст. і реформування їх у сучасних умовах (реферат)
З історії підручників словесності ХІ-XVIII ст. - предтеч навчальних книжок з літератури (реферат)
Борис Грінченко (1863 — 1910) (реферат)
Борис Антоненко (5 серпня 1899 — 8 травня 1984) (реферат)
Юрій Клен (реферат)
Тодось Осмачка (реферат)
Яр Славутич (реферат)
Роман Андріяшин (реферат)
Петро Гулак-Артемовський (реферат)
Пантелеймон Куліш (реферат)
Павло Тичина (реферат)
Павло Тичина (реферат)
Богдан Лепкий (9 листопада 1872 — 21 липня 1941) (реферат)
Павло Загребельний (реферат)
Павло Грабовський (реферат)
Остап Вишня (реферат)
Ольга Кобилянська (реферат)
Олена Теліга (реферат)
Олег Ольжич (реферат)
Олександр Олесь (реферат)
Олексій Коломієць (реферат)
Одександр Довженко (реферат)
Олесь Гончар (реферат)
Богдан Ігор Антонич (5 жовтня 1909 — 6 липня 1937) (реферат)
Олександр Білецький (реферат)
Наталена Королева (реферат)
Михайло Старицький (реферат)
Михайло Семенко (реферат)
Іван ОВЧАРЕНКОМихайло Петренко (реферат)
Михайло Коцюбинський (реферат)
Микола Куліш (реферат)
Микола Костомаров (реферат)
Микола Зеров (реферат)
Іван Котляревський (реферат)
Архип Тисленко (реферат)
Микола Вінграновський (реферат)
Микола Бажан (реферат)
Матвій Шестопал (реферат)
Марко Кропивницький (реферат)
Марко Вовчок (реферат)
Максим Рильський (реферат)
Леонід Смілянський (реферат)
Катря Гриневичева (реферат)
Іван Сенченко (реферат)
Іван Нечуй-Левицький (реферат)
Андрій Малишко (14 листопада 1912 — 17 лютого 1970) (реферат)
Іван Микитенко (реферат)
Іван Кочерга (реферат)
Іван Карпенко-Карий (реферат)
Іван Драч (реферат)
Іван Гнатюк (реферат)
Іван Вишенський (реферат)
Іван Багряний (реферат)
Євген Маланюк (реферат)
Євген Гуцало (реферат)
Андрій Головко (1897 — 1972) (реферат)
Євген Грибінка (реферат)
Дмитро Павличко (реферат)
Дмитро Загул (реферат)
Дмитро Білоус (реферат)
Григорій Квітка Основяненко (реферат)
Галина ЖУРБА (реферат)
Володимр Самійленко (реферат)
Володимир Малик (реферат)
Анатолій Давидов (реферат)
Володимир Дрозд (реферат)
Володимир Винниченко (реферат)
Віктор Близнець (реферат)
Панас Мирний (реферат)
Василь Семенович Стефаник (1871 — 1936) (реферат)
Васил Симоненко (реферат)
Василь Еллан-Блакитний (реферат)
Василь Земляк (реферат)
Дмитро Іванович Донцов невтомний сурмач волі (реферат)
Адріан Кащенко (1858 — 1921) (реферат)
Борис Ілліч Олійник (Нар. 1935 p.) (реферат)
Василь Барка (реферат)
Володимр Сосюра (реферат)
Василь Стус (1938 — 1985) (науковий реферат)
Життя і творчість С.В. Васильченко (реферат)
“Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі (реферат)
Павло Архипович Загребельний (реферат)
Життя та творчість Володимира Кириловича Винниченка (реферат)
Школа київських неокласиків (реферат)
І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури (реферат)
Лесь Курбас: роль у формуванні модерного театру (реферат)
Трагедія українського села 20-30-х в творчості В. Барки і У. Самоука (реферат)
Поети “Молодої музи” (реферат)
Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок (курсова)
Життя Тараса Григоровича Шевченка (реферат)
Новаторство в поезії Павла Тичини (реферат)
Леся Українка (реферат)
Бурлескно-травестійне віршування XVIII ст. як передумова появи \"Енеїди\" І.Котляревського (реферат)
Биография Маланюка (реферат)
Драматургічна глибинність Миколи Куліша (реферат)
Юрій Яновський (реферат)
Ліна Костенко (реферат)
Життя і творчість Івана Франка (реферат)
Життєвий і творчий шлях Олеся Гончара (реферат)
Любовна лірика Ліни Костенко (реферат)
Олена Пчілка - найкраще для дітей (пошукова робота)
Іван Франко (1856 — 1916) (реферат)
Михайло Бойчук (реферат)
Життя і творчість Степана Васильченка (реферат)
Степан Пушик (реферат)
Тарас Шевченко на Нікопольщині (реферат)
поема Т.Г.Шевченка «Великий Льох» (реферат)
Видатний український педагог В.О. Сухомлинський (реферат)
Ідейно–художній аналіз роману І. Багряного “Тигролови” (реферат)
Драматургія української діаспори (реферат)
Слово Тараса Шевченка і Святе Письмо (курсова)
Творча спадщина Шевченка (реферат)
Коцюбинський Михайло Михайлович (1864-1913) (реферат)
Життєвий та творчий шлях Григора Тютюнника (реферат)
Богдан Радиш – життя та творчість (реферат)
Життєвий шлях Т.Г.Шевченка (реферат)
Іван Драч (реферат)
Уляна Кравченко (Юлія Шнайдер) – життя та творчість (реферат)
Кобилянська Ольга Юліанівна (1863-1942) (реферат)
Десталінізація. Літературне оновлення 60-х років (реферат)
Творчість Д. Павличка (реферат)
Життя і творчість Валер’яна Підмогильного (реферат)
Життя та творчість Василя Стефаника (реферат)
Феміністична проблематика повістей о.кобилянської “людина” і “царівна” (курсова)
Життя і творчість Юрія Дарагана (реферат)
Микола Хвильовий (реферат)
Життєвий та творчий шлях Юрія Федьковича (реферат)
Сатиричне зображення тогочасної дійсності у творі Г.С. Сковороди (реферат)
Душевна краса Наталки Полтавки за однойменною п’єсою І.Котляревського (реферат)
\"Я вибрала Долю собі сама\": життєвий і творчий шлях Ліни Василівни Костенко (реферат)
ІПровідні мотиви лірики Ліни Костенко (реферат)
Історія написання й видання та художня цінність історичного роману у віршах \"Маруся Чурай\". (реферат)
Структурно – семантичні особливості афоризмів у мові поезій Т.Г.Шевченка (реферат)
Творчість Ольги Слоньовської (реферат)
Творчість письменників «Покутської трійці», проблема індивідуального стилю (курсова)
Творчий і життєвий шлях В.Симоненка (реферат)
Г. Сковорода про розумове, моральне та трудове виховання дітей (реферат)
Життя і творчість Олекси Стефановича (реферат)
Образи поеми Т.Шевченка «Гайдамаки» (реферат)
Образ матері – страдниці у творчості Т.Г.Шевченка (реферат)
„Хазяїн” І.Карпенка – Карого видатне досягнення української драматургії ХІХ століття (реферат)
Могутній і рідкісний талант Остапа Вишні (реферат)
Творчість письменників «Покутської трійці», проблема індивідуального стилю (курсова)
Біографія Степана Пушика (реферат)
Вивчення в школі творчості Григорія Косинки (Григорій Михайлович Стрілець (пошукова робота))
Євген Гуцало – життєвий і творчий шлях (реферат)
Я воскрес щоб із вами жити (реферат)
Ліна Костенко (Народилася в 1930 році) (реферат)
Українські народні казки (реферат)
Леся Українка – геніальна донька українського народу (реферат)
Пантелеймон Куліш - життєвий та творчий шлях (реферат)
Олена Теліга (1907-1942) (реферат)
Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко(реферат)
Колискові пісні (реферат)
У світі легенд і казок Галини Петрівни Христан, письменниці із Саджавки (реферат)
Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Франка Зів\'яле листя (реферат)
Легенди рідного краю (реферат)
Фемінізму у творчості Лесі України (реферат)
Олесь Гончар (реферат)
Жіноча доля у творах Т.Шевченка (реферат)
Життєвий шлях Валер’яна Підмогильного (реферат)
Книга – морська глибина (реферат)
Кобилянська та музика (реферат)
Козацькі пісні (реферат)
Мотиви лірики Дмитpа Павличка (контрольна)
Марко Вороний (реферат)
Микола Зеров (реферат)
Образ скупого в українській та світовій літературі (реферат)
Володимир Яворівський – людина, борець, письменник (реферат)
Уляна Кравченко як дитяча письменниця (реферат)
Трагічні картини важкого минулого українського народу (за романом Л.Костенко “Маруся Чурай”) (реферат)
Творчість Івана Величковського (реферат)
Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”. Образ Яреми (реферат)
Степан Олійник (реферат)
Станіслав Лем. Життя і творчість (реферат)
1. Огляд творчості Г.Сковороди. 2. М.Вороний. Твори для дітей (контрольна)
Твір Уласа Самчука “Марія” (курсова)
Роман “Жовтий князь” – правдиве відтворення геноциду в Україні радянським тоталітарним режимом (реферат)
Олена Пчілка (реферат)
Євген Фомін як дитячий письменник (реферат)
Із скарбниці казкарів світу (реферат)
Я тому письменник, що відчуваю обов’язок перед народом (Улас Самчук) (курсова)
Іван Федорович Драч – життя та творчість (реферат)
Василь Бобинський знаний і незнаний (пошукова робота)
Утвердження критичного реалізму у Тараса Шевченка (реферат)
Могутній і рідкісний талант Остапа Вишні (реферат)
Дмитро Васильович Павличко (реферат)
Література 1940 – 1970-х років на Радянській Україні (пошукова робота)
Фемінізм у творчості Лесі Українки (реферат)
Микола Гурович Куліш – життя і творчість (пошукова робота)
\"Жовтий князь\" Василя Барки (курсова)
Нелюди і люди в романі Л.Костенко “Маруся Чурай” (реферат)
Балади (реферат)
Життя і діяльність В.Вининченка (реферат)
Микола Вороний (реферат)
Жанрова своєрідність творів О.Вишні (реферат)
Тигролови (реферат)
Т.Г.Шевченко (Реферат)
Леся Українка – життя і творчість (Реферат)
Естетичні шукання та історіософські концепції у художній прозі новітньої доби (Реферат)
Голодомор в українській поезій і прозі (Реферат)
Природа сатири і гумору у творчості О. Вишні (Реферат)
Вплив фемінізму на українську літературуостанньої чверті XIX – початку XX століття (Реферат)
Феміністична проблематика повістей О.Кобилянської “Людина” і “Царівна” (Курсова)
Микола Хвильовий (Реферат)
Творчість Ольги Слоньовської (Реферат)
Символіка кольорів у новелістиці М. Хвильового (Реферат)
Київо-Могелянська Академія (Реферат)
Андрій Малишко (Реферат)
Високе романтичне звучання п‘єси “Свіччине весілля” І. Кочерги (Реферат)
Середні віки Л. Українки (Реферат)
Творча діяльність Олександра Довженка (Реферат)
Іван Багряний (Реферат)
Загальнолюдські цінності в поезії Ліни Костенко (Контрольна)
Іван Багряний (Реферат)
Вклад І. І. Срезневського у скарбницю науки про народне слово (Реферат)
Біографія Григорія Сковороди (Реферат)
Проблематика та особливості поетики повісті Івана Франка Перехресні стежки (диплом)
Життя і творчість Григіра Тютюнника (реферат)
Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист (реферат)
Максим Рильський “Слово про рідну матір” (реферат)
Новаторство Драматургії Чехова (реферат)
Життя та творчість Антона Павловича Чехова (реферат)
Життєвий і творчий шлях В. Г. Девдюка (реферат)
Іван Антонович Цюпа - невтомний трудівник пера (реферат)
Життя та творчість Григорія Косинки (реферат)
Микола Гоголь, життя та творчість (реферат)
Т. Шевченко в зарубіжній літературі (реферат)
Л. Мартович - талант могутній, невмирущий (реферат)
Василь Симоненко. Життя та творчість (реферат)
With an overview of the twentieth century” George S.N. Luckyj (реферат)
Михайло Батіг – представник літературної ниви з Тлумаччини (реферат)
Життя та творчість Степана Васильченка (реферат)
Поет-лірик Олександр Олесь (реферат)
Життя та творчість Дмитра Павличка (курсова)
Дмитро Васильович Павличко (реферат)
Поезія Михайла Драй-Хмари (курсова)
Марко Черемшина (реферат)
Життєвий шлях Богдана Лепкого (реферат)
Спогади про Івана Франка (реферат)
Дмитро Васильович Павличко – поет нової доби (реферат)
Володимир Шухевич – етнограф, публіцист, громадський діяч (реферат)
Андрій Чайковський (курсова)
Тарас Мельничук (реферат)
Василь Стус. Життя і творчість (реферат)
Дмитро Павличко (курсова)
Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка (реферат)
Леся Храплива. Життя і творчість (реферат)
Михайло Михайлович Коцюбинський (реферат)
Великий байкар Леонід Глібов (реферат)
Проза Андрія Чайковського (реферат)
Дмитро Павличко (реферат)
Роман Олеся Гончара “Собор” (реферат)
Володимир Шухевич – письменник і дослідник Коломийщини (реферат)
Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука (реферат)
Літературний портрет Степана Пушика (реферат)
Життєвий і творчий шлях Нестора Чира (реферат)
Життя і творчість Павла Филиповича (реферат)
Поетеса Леся Храплива (реферат)
Т.Г.Шевченко – солдат (реферат)
Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича (реферат)
Василь Слапчук (реферат)
Борис Дмитрович Грінченко (реферат)
Бойчук Михайло і Нарбут Георгій (реферат)
Панас Мирний (реферат)
Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка (реферат)
Пушик Степан Григорович (реферат)
Життєвий і творчий шлях Ігоря Римарука (реферат)
Просвітительські тенденції в бурлескно-реалістичній прозі Г.Квітки-Основ’яненка (реферат)
Письменники рідного краю (реферат)
Поема Івана Франка “Мойсей” (реферат)
Життєвий і творчий шлях Т.Мельничука (реферат)
Олександр Олесь (реферат)
Лесь Курбас і театр ХХ століття (реферат)
Життя і творчий шлях Богдана Лепкого (реферат)
Історична повість Богдана Лепкого \"Мотря\" (реферат)
Життєвий і творчий шлях Г.Косинки (реферат)
Перше повернення Т.Г.Шевченка на Україну (реферат)
Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника (реферат)
Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської (реферат)
Життєвий і творчий шлях Тараса Мельничука (реферат)
Життя і творчість Марійки Підгірянки (реферат)
Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко (реферат)
Панас Мирний (реферат)
Життєвий і творчий шлях Т.Мельничука (реферат)
Анатолій Дімаров (реферат)
Олександр Довженко. “Україна в огні” (реферат)
Святослав Гординський (реферат)
Михайло Драй-Хмара. Життєвий і творчий шлях (реферат)
Леся Українка на Західній Україні (реферат)
Т.Мельничук – життєвий і творчий шлях (реферат)
Українська література ХХ ст. (реферат)
Життєвий і творчий шлях Вороного Миколи Кіндратовича (реферат)
Дмитро Чуб (Дмитро Нитченко) (реферат)
Життєвий і творчий шлях В.Стуса (реферат)
Грабовський (реферат)
Твори Коцюбинського в зарубіжній критиці (реферат)
Роман Іваничук (реферат)
Адам Міцкевич – світоч польської літератури (реферат)
Символіка у творчості українських поетів-романтиків (реферат)
І.Франко та видатні діячі Галицького Відродження (реферат)
Створення рослинності в українській міфології: Сокіл-Род, Падуб, Білобог і Чорнобог, Земля, Дажбог і Жива, Перун-Стрибог-Сварог (реферат)
Cлово каменяра про кобзаря (реферат)
Біографія Остапа Вишні (реферат)
Творчість та життя Л.Костенко (реферат)
Книгодрукування та література (реферат)
Оноре де Бальзак і Україна (реферат)
Сидір Воробкевич (реферат)
Творчість Євгена Плужника (реферат)
Іван Карпенко-Карий (реферат)
Михайло Коцюбинський (реферат)
Читання творів різних жанрів (реферат)
Леся Українка на Західній Україні (реферат)
О.В.Донченко (реферат)
Східнослов’янська держава - Київська Русь (реферат)
Іван Кочерга (1881 – 1952) (реферат)
Леся Українка (реферат)
Драматургія Григорія Квітки-Основ’яненка (реферат)
Пісня у драмі-опері Івана Котляревського “Наталка Полтавка” (реферат)
Любовна лірика Ліни Костенко (реферат)
Думи мої, думи мої (реферат)
Павло Архипович Загребельний (реферат)
В своїй хаті своя правда і сила, і воля! (реферат)
Григорій Федорович Квітка-Основ’яненка літературна і громадська діяльність (реферат)
Читання віршів (реферат)
Богдан Лепкий - настроєний життям, як скрипка (реферат)
Життя і творчість Григорія Чупринка (реферат)
Життєвий і творчий шлях Марійки Підгірянки (реферат)
Розвиток культури і літератури м. Рогатина (реферат)
Розвиток української культури в другій половині ХХ ст. (реферат)
Розвиток літератури, освіти та науки у 20-30-х роках ХХ ст. (реферат)
Розвиток літератури, освіти та науки в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст. (реферат)
Вивчення міфів. Історія розвитку міфокритики (реферат)
Роман М.Стельмаха „Правда і кривда” (реферат)
Героїчне минуле українського народу в ранній творчості Т.Г.Шевченка (реферат)
Літературний подвиг Тараса Григоровича Шевченка (реферат)
Іван Павлович Лозов\'ягін (Багряний) коротка біографія (реферат)
Штрихи до біографії Василя Стефаника (реферат)
Cлово о полку Ігоревім (реферат)
Біблійні мотиви та образи в творчості українських письменників 19-20 століть (реферат)
Історія написання роману \"Хіба ревуть воли, як ясла повні?\" (реферат)
Короткий літопис життя і творчості І. А. Кочерги (реферат)
Любов і боротьба Євгенія Рафаловича (Повість Івана Франка «Перехресні стежки») (реферат)
Освіта, наука Т.Г.Шевченка і культурне самоутворення нації (реферат)
Аналіз кіноповістю. II. Довженка «Україна в огні» (реферат)
Вічна загадка любові (за оповіданням Григора Тютюнника «Зав\'язь») (реферат)
Іван Франко життєвий та творчий шлях (реферат)
Поети розстріляного відродження (реферат)
Аналіз роману «Собор» (реферат)
Розвиток української літератури і мистецтва (реферат)
Короткий літопис життя і творчості Василя Стуса (реферат)
Життєвий і творчий шлях Бориса Олійника (реферат)
Іван Франко (реферат)
I злитись знову зі своїм народом (реферат)
Повість-казка „Земля світлячків” – природній переказ письменником подій від реальності до казки, до політичної фантазії (Віктор Близнець) (реферат)
Збережемо наш скарб – рідну мову (реферат)
Михайло Грушевський – видатний український історик. Політична та громадська діяльність Михайла Грушевського (реферат)
Михайло Грушевський (реферат)
Художня проза Євгенії Ярошинської (диплом)
Функціонування просторових маркерів в художньому тексті (бакалаврська р-та)
Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю... (за поезією В.Симоненка)
Юрій Федькович - як лірик (реферат)
Юрій Мушкетик.(реферат)
Юрій Липа. Життєвий і творчий шлях (реферат)
Юрій Косач - український письменник емігрант.(реферат)
Шпаргалки з курсу укр.література (різне)
Читання віршів(реферат)
Ідея безсмертя і торжества правди в романі М.Стельмаха "Правда і кривда"
Ідея безсмертя народу в романі Михайла Стельмаха «Правда і кривда» (реферат)
Історія української літератури 1917-1919 рр. (реферат)
Інтимна лірика Д.Павличка "Червоне - то любов, а чорне - то журба"
Іммануіл Кант, біографія і творчість (реферат)
Іван Дран.(реферат)
Іван Франко життєвий та творчий шлях(реферат)
Іван Франко і Коломия(реферат)
Іван Карпенко-Карий (реферат)
І.С. Рижський (1759–1811) (реферат)
І.М.Стешенко - визначний організатор української національної школи (реферат)
І.П.Котляревський- автор першого драматичного твору в укр. літературі (Наталка Полтавка).(реферат)
І.Карпенко-Карий.(реферат)
І свічки мирної не варта та країна, що в боротьбі її не засвітила (за драмою І.Кочерги "Свіччине весілля")
Євген Гребінка. Байки у дитячому виховання (реферат)
“Андрій Малишко”( Біографія та пісенна творчість) (реферат)
Журналіст і митець Анатолій Марущак(реферат)
Дон Кіхот в реальному житті (реферат)
Доля рідного краю й українського народу в поезії Івана Франка (реферат)
Дмитро Степанович БОРТНЯНСЬКИЙ (реферат)
Дозволь мені, мій вечоровий світе, зерном упасти в рідній стороні (В.Стус)
Життя і творчість Шота Руставелі (контрольна)
Життя і творчість Івана Чендея(реферат)
Життя і творчість Івана Кочерги(реферат)
Життя і творчість Івана Багряного(реферат)
Життя і творчість Дмитра Білоуса(реферат)
Життя і творчість Дмитра Білоуса (реферат)
Життя і творчість Томаса Манна (реферат)
Життя і творчість Олександра Білецького(реферат)
Життя і творчість Ольги Кобилянської(реферат)
Життя і творчість Миколи Бажана(реферат)
Життя і творчість Пилипа Мордовського (реферат)
Життя і творчість прозаїка Бориса Лавреньова(реферат)
Життя і творчість Ліни Костенко.(реферат)
Життя і творчість Романа Андріяшика(реферат)
Життя і творчість Віктора Близнеця(реферат)
Життя і творчість Андрія Чайковського(реферат)
Життя і творчість Бориса Антоненко-Давидовича(реферат)
Життя і творчість Богдана Ігора Антонича(реферат)
Життя і творчість Григорія Чупринка(реферат)
Життя і творчість Василя Стефаника(реферат)
Життя і творчість Василя Барки(реферат)
Життя і творчий шлях Яра Славутича(реферат)
Життя і творчий шлях Юрія Яновського(реферат)
Життя і творчий шлях Юрія Федьковича(реферат)
Життя і творчий шлях Юрія Клена(реферат)
Життя і творчий шлях Івана Драча(реферат)
Життя і творчий шлях Івана Франка(реферат)
Життя і творчий шлях Івана Сенченко(реферат)
Життя і творчий шлях Івана Нечуя-Левицького(реферат)
Життя і творчий шлях Івана Микитенко(реферат)
Життя і творчий шлях Івана Карпенко-Карого(реферат)
Життя і творчий шлях Євгена Маланюка(реферат)
Життя і творчий шлях Є. П. Гребінки(реферат)
Життя і творчий шлях Дмитра Чуба(реферат)
Життя і творчий шлях Дмитра Павличка(реферат)
Життя і творчий шлях Тодося Осьмачки(реферат)
Життя і творчий шлях Т. Г. Шевченко(реферат)
Життя і творчий шлях Остапа Вишні(реферат)
Життя і творчий шлях Олеся Гончара(реферат)
Життя і творчий шлях Олени Теліги(реферат)
Життя і творчий шлях Олександра Довженко(реферат)
Життя і творчий шлях Олександра Олеся(реферат)
Життя і творчий шлях Олега Ольжича(реферат)
Життя і творчий шлях Михайла Семенко(реферат)
Життя і творчий шлях Михайла Стельмаха(реферат)
Життя і творчий шлях Михайла Старицького(реферат)
Життя і творчий шлях Михайла Петренко(реферат)
Життя і творчий шлях Миколи Хвильового(реферат)
Життя і творчий шлях Миколи Сингаївського(реферат)
Життя і творчий шлях Панаса Мирного(реферат)
Життя і творчий шлях Максима Рильського(реферат)
Життя і творчий шлях Павла Тичини(реферат)
Життя і творчий шлях Павла Грабовського(реферат)
Життя і творчий шлях М. С. Грушевського(реферат)
Життя і творчий шлях П. П. Гулака-Артемовського(реферат)
Життя і творчий шлях Леоніда Смілянського(реферат)
Життя і творчий шлях Катрі Гриневичевої(реферат)
Життя і творчий шлях Романа Івановича Іваничука (реферат)
Життя і творчий шлях Романа Іваничука(реферат)
Життя і творчий шлях Романа Федоріва(реферат)
Життя і творчий шлях Адріана Кащенко(реферат)
Життя і творчий шлях Андрія Малишко(реферат)
Життя і творчий шлях Андрія Головко(реферат)
Життя і творчий шлях Володимира Дрозда (реферат)
Життя і творчий шлях Володимира Сосюри(реферат)
Життя і творчий шлях Володимира Самійленко(реферат)
Життя і творчий шлях Володимира Малика(реферат)
Життя і творчий шлях Володимира Винниченко(реферат)
Життя і творчий шлях Бориса Харчука(реферат)
Життя і творчий шлях Бориса Олійника(реферат)
Життя і творчий шлях Бориса Грінченка(реферат)
Життя і творчий шлях Богдна Лепкого(реферат)
Життя і творчий шлях Анатолія Шияна(реферат)
Життя і творчий шлях Анатолія Дімарова(реферат)
Життя і творчий шлях Гната Хоткевича(реферат)
Життя і творчий шлях Архипа Тесленко(реферат)
Життя і творчий шлях Григіра Тютюнника(реферат)
Життя і творчий шлях Григорія Сковороди(реферат)
Життя і творчий шлях Василя Чумака(реферат)
Життя і творчий шлях Василя Еллана-Блакитного(реферат)
Життя і творчий шлях Василя Стуса(реферат)
Життя і творчий шлях Василя Симоненко(реферат)
Життя і творчий шлях Василя Стефаника(реферат)
Життя і творчий шлях Валерій Шевчук(реферат)
Життя Тараса Григоровича Шевченка.(реферат)
Життя та творчість Ольги Кобилянської(реферат)
Життя та творчість Ольги Кобилянської (реферат)
Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича (реферат)
Життєвий і творчий шлях Івана Драча (реферат)
Життєвий і творчий шлях Івана Кочерги(реферат)
Життєвий і творчий шлях Івана Котляревського(реферат)
Життєвий і творчий шлях Олексія Коломійця(реферат)
Життєвий і творчий шлях Михайла Стельмаха (реферат)
Життєвий і творчий шлях Михайла Коцюбинського(реферат)
Життєвий і творчий шлях Миколи Івановича Костомарова(реферат)
Життєвий і творчий шлях Миколи Куліша(реферат)
Життєвий і творчий шлях Миколи Зерова (реферат)
Життєвий і творчий шлях Наталени Королеви(реферат)
Життєвий і творчий шлях Марійки Підгірянки (реферат)
Життєвий і творчий шлях Марка Кропивницького(реферат)
Життєвий і творчий шлях Г. В. Квітки-Основ’яненки(реферат)
Життєвий і творчий подвиг І.Франка (реферат)
Життевий і творчий шлях В.Булаєнка.(реферат)
Драч Іван. Життєвий і творчий шлях (реферат)
Драматургія Григорія Квітки-Основ’яненка(реферат)
Драматургічна творчість Миколи Куліша(пошукова робота)
Жанрові константи і модифікації новели XX ст.(реферат)
Естетична функція кольору в романах Павла Загребельного.(реферат)
Епічність прози Сави Божка(реферат)
Філософські роздуми Г.С.Сковороди про людське щастя
Філософський мотив сенсу людського життя в драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня"
Тема незнищеності історичної памяті народу в романі “Диво”, органічне поєднання різних часових та соціальних шарів (реферат)
Тема народу та величі його духу в романі Михайла Стельмаха «Правда і кривда» (реферат)
Тема народу та величі його духу в романі Михайла Стельмаха «Правда і кривда» (реферат)
Тема народу в романі М.Стельмаха "Правда і кривда" (реферат)
Тема кохання й вірності в поезії М.Рильського і В.Сосоюри
Тема науки і освіти у творчості письменників-гуманістів епохи Відродження.(реферат)
Театр Леся Курбаса(реферат)
Театр Леся Курбаса (реферат)
Художня своєріднійсть образу селянина в малій прозі Леся Мартовича (реферат)
Художнє осмислення чорнобильської трагедії в поемі І.Драча "Чорнобильська мадонна"
Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у творчості Ліни Костенко
Художній дивосвіт - поруч (по творчості В.Сосюри)
Художній переклад.(реферат)
Усна народна творчість (реферат)
Усна народна творчість (реферат)
Фольклорні джерела повісті М.Коцюбинського "Тіні забутих предків"
Фольклорно-міфологічні джерела образноті Валерія Шевчука (на матеріалі роману-балади "Дім на горі").(реферат)
Тичина Павло - відомий укр. поет (реферат)
Українські письменники У.Самчук і В.Барка про голодомори в Україні у своїх творах (реферат)
Українське село 20-х років у п'єсах Миколи Куліша
Український романтизм. Микола Васильович Гоголь.(реферат)
Українська тематика в творчості Захер-Мазоха (реферат)
Українська літереатура 10-хх років хх століття. Формування і розвиток українського модернізму (реферат)
Українська література (курс в питаннях і відповідях)
Україна в поезії В.Сосюри (2 твори)
Улас Самчук і Василь Бурка.(реферат)
Урок-зустріч з поетесою Коломийщини Марією Сазоновою (реферат)
Франко І.Я. - письменник, вчений, громадський діяч (реферат)
Трагедія рідного краю в драмі Лесі Українки "Бояриня"
Трагедія закоханого серця в ліричній драмі І.Франка "Зів'яле листя"
Трагедія особистості в романі “Хіба ревуть вопи, як ясла повні?” Панаса Мирного (реферат)
Творчість і життя М.Шашкевича (реферат)
Творчість письменників 60-х років (реферат)
Творчість О.Д.Іваненко (реферат)
Творчість Володимира ВИННИЧЕНКА 1902-1920 рр. (реферат)
Творчість Бориса Олійника (реферат)
Творчий і життєвий шлях Т.Мельничука (реферат)
Творчий і життєвий шлях Мельничука Тараса (реферат)
Творчий і життєвий шлях Арона Копштейна(реферат)
Твори письменників XIX—початку XX ст(реферат)
Твори Л.Українки, що вивчаються у поч.школі (перелік)
Тарас Мельничук – поет Прикарпаття(реферат)
Тарас Мельничук (реферат)
Тарас Григорович Шевченко(пошукова робота)
Т.Г.Шевченко - художник (реферат)
Т.Г.Шевченко (реферат)
Сучасна українська поезія.(реферат)
Степан Руданський - взірець важкої літературної і життєвої долі (реферат)
Суспільство в ідейних поглядах М.П. Драгоманова в контексті соціального і національного розвитку.(реферат)
Структура художнього творчого портрету (реферат)
Станіслав Пелипович Людкевич.(реферат)
Смішне - як основа творчості Остапа Вишні (курсова робота)
Сидір Твердохліб (реферат)
Сидір Воробкевич (реферат)
Система образів у романі Р.Самчука "Тайна вечеря".(реферат)
Символіка в романі О. Гончара “Собор”(реферат)
Складові літературознавства та механізм цілісно-системного дослідмення.(реферат)
Святе письмо у творчості Тараса Шевченка (курсова робота)
Світогляд Т.Г.Шевченка.(реферат)
Сатирияні жанри.(реферат)
Міфологізм у художньому світі Л. Летрушевської ("Пісні східних слов'н").(реферат)
Нечуй-Левицький "Кайдашева сім'я" (реферат)
Методика вивчення творів різних жанрів (курсова робота)
Метафора, її різновиди та функції в ліриці Ліни Костенко.(реферат)
Метафора - чинник розвитку творчості у старшокласників (реферат)
Переклад як форма літературних взаємин.(реферат)
Остап Вишня.(реферат)
Основ'яни про творчість Т.Шевченка.(реферат)
Осмислення сутності людського буття в повісті Ольги Кобилянської "Земля"
Особливості поетичної творчості Василя Стуса.(реферат)
Освіта, наука Т.Г.Шевченка і культурне самоутворення нації (реферат)
Моя душа - це храм, чи купа цегли? (за романом О.Гончара "Собор")
Пошук ідеалів і проблема вибору в романі Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні"?
Поєднання дудактичних і автобіографічних елементів у "Поученії Володимира Мономаха".(реферат)
Поєднання реального і фантастичного в повісті Г.Ф.Квітки-Основ'яненка "Конотопська відьма"
Подовження і подвоєння приголосних(пошукова робота)
Поетичний стиль обрядових пісень у романі Андрія Печерського "В лісах".(реферат)
Поетика Віри Китайгородської (кваліфікаційна робота)
Поети "Молодої музи".(реферат)
Поети "розстріляного відродження".(реферат)
Поет, культуролог і дослідник літератури – Яр Славутич(реферат)
Поет Арон Копштейн(реферат)
Поезія і містика (реферат)
Поезія Володимира Сосюри (реферат)
Поезія Емми Андрієвської.(реферат)
Монголо-Татарська навала, спуштошення центрів Української культури (реферат)
Полеміка Франка з Вороним.(реферат)
Показ козацького лицарства і любові до України в романі П.Куліша "Чорна рада"
Моральна краса і духовна велич людини в кіноповісті О.Довженка "Зачарована Десна"
Повість Івана Нечуя-Левицького “Кайдашева сім'я” (реферат)
Мовний етикет(пошукова робота)
Опанас Маркевич (реферат)
Новаторство в поезії Павла Тичини.(реферат)
Мова і нація: акценти сучасності(реферат)
Олена Теліга – “поетка вогненних меж” Д.Донців (реферат)
Олена Пчілка дітям України (реферат)
Олександр Потебня.(реферат)
Питання і тести по укр.літературі
Михайло Петрович Драгоманов (реферат)
Михайло Грушевський. Коротка біографія (реферат)
Михайло Драй-Хмара.(реферат)
Письменники Івано-Франківщини(реферат)
Письменники Волині у боротьбі проти польських впливів у 20-30 роках XX ст..(реферат)
Мистецькі пошуки Михайла Жука(реферат)
Мистецька творчість Анатолія Кичинського(реферат)
Микола Хвильовий.(реферат)
Микола Куліш та його зв’язок з театром “Березіль”(реферат)
Микола Зеров (реферат)
Микола Вінграновський - поет, прозаїк - Божий дар для укр.літератури (реферат)
Микола Аркас - адмірал, історик, письменник.(реферат)
Мрії Т.Шевченка про майбутнє України
Протиріччя в романі Уласа Самчука "Волинь".(реферат)
Прометей - символічний образ нескореного народу (за поемою "Кавказ" Т.Шевченка)
Проза Костянтина Кудієвського(реферат)
Проблеми української держави у суспільно-політичній спадщині Івана Франка (реферат)
Проблема історичної памяті народу в поемі М.Вороного "Євшан-зілля"
Проблема національного характеру в романах М. Вінграновського "Северин Наливайко" та В. Шукшина "Я пришол дать вам волю".(реферат)
Проблема національного відродження українського народу у творчості Павла Тичини (реферат)
Проблема традицій і новаторства в укр. літературі кінця ХІХ початку ХХ ст.(реферат)
Проблема складових змісту твору.(реферат)
Про питання "християнського атеїзму" Т.Г.Шевченка (реферат)
Ораторські мистецтва в Греції (реферат)
Ораторське мистецтво на Україні в 16-17 ст. (реферат)
Прапороносці Олеся Гончара (реферат)
Національна етика у творчості Олега Ольжича.(реферат)
Настроєнний життям, як скрипка (Б.Лепкий) (реферат)
Пантелеймон Куліш(пошукова робота)
Огляд творчості Юрія Яновського (реферат)
Максим Рильський. Збірки поезій (курсова робота)
Маловідомі письменники Івано-Франківщини.(реферат)
Марійка Підгірянка. Талант відданий дітям (реферат)
Народнопісенні особливості інтонації поезій Івана Франка.(реферат)
Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі (реферат)
Марко Кропивницький(реферат)
Марко Вовчок-основоположник прози для дітей. Народність оповідань.(реферат)
Марко Вовчок (реферат)
Марко Вовчко. Життя і творчість (реферат)
Марко Черемшина, життя і творчий шлях(реферат)
Образ Софії Київської - символ духовного надбання укр. народу (за романом П.Загребельного "Диво")
Образ Пузиря за п 'єсою “Хазяїн” Івана Карпенка-Карого. (реферат)
Образ матері у творчості і Т.Г.Шевченка (реферат)
Образ народного співця в поезії Т.Г.Шевченка
Образ рідного краю в кіноповісті О.Довженка "Зачарована Десна" (твір)
Образ Чіпки Н.Левицького.(реферат)
Павло Федюк - український новеліст кінця ХХ ст. (реферат)
Павло Загребельний. Короткі біографічні відомості життя і творчості письменника (реферат)
Павло Грабовський(реферат)
О.Донченко. Роль і місце письменника у дитячій літературі (реферат)
М.Трублаїні (реферат)
М.С.Грушевський і розвиток школи й педагогічної думки в Галичині та Україні (реферат)
М.М. Коцюбинський - дитячі оповідання(реферат)
М.Вовчок - основоположник прози для дітей (реферат)
М.В.Гоголь - життєвий шлях (реферат)
Людська доля та любов до рідної землі в творчості А.Малишка
Людина і земля в повісті М.Коцюбинського "Fata morgana"
Любить людей мене навчила мати...
Літературні течії XX ст.(реферат)
Ліна Костенко. Життя і творчість (реферат)
Ліричний герой збірки Миколи Вінграновського “Цю жінку я люблю…” (реферат)
Леся Українка.(реферат)
Леся Українка життєвий і творчий шлях(реферат)
Леся Українка - поетеса, громадська діячка (реферат)
Леся Українка (реферат)
Леся Українка (біографія для дітей 1-3 класу) (реферат)
Леонід Глібов (реферат)
Курбас, Куліш, Крушельницький – коло друзів-творців(реферат)
Котляревський І.П. (реферат)
Книжка лексика в ліриці Є. Маланюка.(реферат)
Короткий літопис життя і творчості І.Карпенка-Карого (реферат)
Короткий літопис життя і творчості Панаса Мирного (реферат)
Ключові слова в художньому творі.(реферат)
Кличні комунікати у поетичному мовленні.(реферат)
Класифікація нотаток як жанру мемуарної літератури.(реферат)
Критика твору М.Булгакова "Фатальні яйця"(реферат)
Краса і велич рідного слова у поетичній творчості Максима Риль-ського (реферат)
Лраматургія Винниченка та її роль у встановленні українського модерного театру.(реферат)
Квітка-Основ'яненко. Життя і творчість (реферат)
Квітка-Основ'яненко. Його драматургія (реферат)
Лада Федоровська – поетеса сучасності й вічності(реферат)
Казка як жанр (реферат)
Реалізм і народність художньої прози Бориса Грінченка
Романіст Іван Григурко(реферат)
Романтичний ідеал національного визволення та свободи в ранній ліриці Павла Тичини
Роман "Тигролови" , І.Багряного.(реферат)
Роль Т.Г.Шевченка та його творчості у становленні української культури (реферат)
Роль пісні в пєсі І.П.Котляревського "Наталка Полтавка"
Роксолана П.Загребельного (реферат)
Розкриття загальнолюдських і моральних цінностей у новелах Григорія Косинки
Розвиток української літератури і мистецтва(реферат)
Рильський Максим - укр. поет (реферат)
Значення творчості Т. Г. Шевченка(реферат)
Зображення життя і побуту укр. селянства в повісті Г.Квітки-Основяненка "Маруся"
Зображення українського побуту і звичаїв у повісті Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я"
Cинкретизм поганських та християнських вірувань в українському фолькльорі.(реферат)
Засудження егоїзму і бездуховності у повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім"я".(реферат)
Зародження фемінізму в укр. літературі на тлі західноєвропейських традицій.(реферат)
З журбою радість обнялась... (за творчістю О.Олеся)
Відображення прагнення народу до національної самосвідомості в поемі І.Я.Франка "Мойсей"
Відображення героїчної боротьби за волю козацтва в народних думах і піснях
Біографія Шевченка Т.Г. (реферат)
Біографія Євгенія Маланюка.(реферат)
Біографія Лесі Українки.(реферат)
Біографія Котляревського І.П. (реферат)
Біографія Грінченка Б.Д. (реферат)
Біографія А.С.Малишка (реферат)
Вживання великої літери(пошукова робота)
Версифікація Оксани Лятуринської.(реферат)
Героїчне минуле українського народу в ранній творчості Т.Г.Шевченка(реферат)
Героїчне минуле українського народу в ранній творчості Т.Г.Шевченка (реферат)
Герої й антигерої в історичних романах І.Нечуя Левицького (реферат)
Втілення в образі Марусі Чурай моральної краси й таланту укр.народу (за Ліною Костенко)
Бувають, може, й кращі голоси,але такого другого немає.(Ліна Костенко) (реферат)
Андрій Малишко. Життя і творчість (реферат)
Антикріпосницька спрямованість повісті Марка Вовчка "Інститутка"
Волинські письменники у розбудові держави.(реферат)
Вплив казок на дітей.(реферат)
Боротьба добра і зла на сторінках роману У.Самчука "Марія".(реферат)
Борис Грінченко. Оповідання для дітей... (реферат)
Гоголівський період Української літератури (реферат)
Гоголь М.В. - український геній (реферат)
Глушко Олександр – письменник історик і лірик(реферат)
Вивчення творчості П.Куліша в середній школі (дипломна робота)
Гребінка Є.П. - байкар, белетрист, видавець.... (реферат)
Архаїзми та старослов"янізми у "Палімпсестах" В.Стуса.(реферат)
Громадська і політична діяльність Миколи Куліша у 1917 – 1920 роках(реферат)
Григорій Сковорода. Тематична різноманітність творів (реферат)
Григорій Квітка-Основ'яненко (1778-1843)(реферат)
Василь Стефаник(реферат)
Василь Симоненко: життєвий та творчий шлях (реферат)
Василь Симоненко - соловей української літератури (реферат)
Василь Стус.(реферат)
Категории рефератов :
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою
Інформатика, компютерні науки
Історія Всесвітня, реферат, курсова
Історія економічних вчень, економічна історія
Історія України, реферат, курсова, диплом
Історія, теорія держави і права, реферат, курсова
Архітектура, містобудування
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука
Банківська справа
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці
Бухгалтерський облік, податки, реферат, курсова
Військова справа, ДПЮ, реферат
Географія економічна, регіональна економіка
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог
Гроші і кредит, реферат, курсова
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство
Державне регулювання економіки, інвестиції
Екологія, природокористування, реферат, курсова
Економіка підприємства, реферат, курсова, диплом
Економічні теми (різне), реферат, курсова
Економічна теорія, теорія економічних наук
Журналістика, телебачення, ЗМІ
Краєзнавство, етнографія, етнологія
Культура, культурологія, етика, естетика
Література світова, всесвітня література
Література українська, література України
Логіка, формальна логіка, юридична логіка
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка
Мікроекономіка, реферат, курсова
Макроекономіка, реферат, курсова, диплом
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення
Математика, алгебра, геометрія, статистика
Медицина, терапія, фізіологія
Менеджмент, реферат, курсова
Мовознавство, філологія, реферат, курсова, диплом
Музика, теорія та історія музики
Народні промисли, ремеслярство
Народознавство, реферат, курсова, диплом
Наукознавство, інновації, ОНД, реферат, курсова
Нобелівські лауреати, біографія, фото
Образотворче мистецтво, реферат
Організація виробництва, реферат, курсова
Підприємництво, реферат, курсова
Педагогіка, виховання, реферат, курсова
Політологія, політика, реферат, курсова
Правознавство (різне), реферат, курсова
Психологія, реферат, курсова
Різне, реферати, курсові з різних напрямків
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю
Релігія, релігієзнавство, реферат
Риторика, ораторське мистецтво, реферат, курсова
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика
Світовий ринок і торгівля, реферат, курсова
Соціологія, соціальна робота
Страхування, реферат, курсова
Сценарії виховних заходів, уроків, свят
Твори шкільні
Технічні науки, реферат, курсова
Трудове право України, соцзахист, реферат, курсова
Українознавство, реферат, курсова
Фізика, реферат, курсова
Фізкультура, туризм, рекреація, реферат, курсова
Філософія, реферат, курсова
Фінанси, міжнародні, державні фінанси, реферати
Хімія, реферат, курсова
Цінні папери, реферат, курсова, диплом
Облако тегов :
Кое что о кое чем :)
Script works 0.0715 seconds